HBL 23.9.2010

Märklig process om Ekenäs sjukhus

 BB-frågan i Ekenäs blir märkligare hela tiden. Ledande tjänstemän gav pressen information den 15 september om beredningen till HNS-styrelsen den 21 september. Enligt pressen har ärendet presenteras så att förlossningsverksamheten flyttas från Ekenäs till Lojo, men enligt förslaget till HNS styrelse är rapporterna till kännedom och utlåtanden bes av sjukvårdsområdenas nämnder i Ekenäs, Lojo och HUCS området. Behandlingen fortsätter den 12 oktober i styrelsen, men redan nu har tjänstemännen ett förslag för fortsatt behandling och beslutsfattande.

En arbetsgrupp som tillsatts av HNS styrelse har gett ut en rapport om förlossningsverksamheten inom HNS , publicerats i augusti, en ytlig och bristfällig analys av olika alternativ. Denna rapport kan tydligen tolkas hur man vill, ingen statistik i den stöder skillnader i kvalitet, säkerhet eller ekonomi. Ledande läkare Jari Petäjä har lämnat in sin utredning den 10 september, denna utredning verkar ha kommit till då arbetsgruppens rapport inte stödde det som önskades av tjänstemännen. Detta är inte första gången som utredningar görs inom HNS där beställningen av en rapport redan styr resultatet, man beställer ett färdigt svar.

En kvinna i Finland föder i genomsnitt lite under två barn under sitt liv, det är en unik händelse för varje familj, men ekonomiskt en marginell utgift för kommunerna. Därför förstår jag inte den ekonomiska aspekten i diskussionen, dessutom presenteras olika versioner av ekonomiska siffror i frågan. Säkerheten är det viktigaste att tänka på, men ingen statistik tyder på större risker inom hela HNS område, och hur riskerna stiger med längre transporter har inte alls analyserats. HNS har bättre statistik jämfört med hela landet gällande barndödlighet, att de mindre sjukhusen inom HNS skulle ha högre barndödlighet stämmer inte, dessutom är det inte helt jämförbara då Kvinnokliniken sköter svåra riskgraviditeter.

Kvinnoklinikens sanering 2011-2014 är en av de många motstridiga punkterna i diskussionen. Tretusen förlossningar skall flyttas till övriga enheter, redan nu är det trångt om bäddplatser inom huvudstadsregionen. Statistik är bara en del av sanningen, an analys är alltid behövlig. Petäjäs uttalanden är motstridiga (Hbl 16.9). Hela förlossningsverksamheten kan flyttas till Lojo utan tilläggsresurser, samtidigt önskar han att personalen från Ekenäs BB flyttar med verksamheten till Lojo för att kunna ge vård på svenska. Lojo sjukhus har ingen barnavdelning och barnläkarjour som VNS. Detta informerade överläkare på pressinformationen men fick order av chefsöverläkare Juha Tuominen att vara tyst. Juha Tuominen har i en intervju sagt att ingen utveckling skett inom Västra-Nylands sjukhus på 20 år, ett märkligt uttalande. Organisationen har ändrats, verksamheten utvecklats på alla specialiteter, episodproduktiviteten på inremedicin och kirurgi har stigit.

Utvecklande av primärhälsovården på hälsocentralnivå är i behov av utveckling inom sjukvårdsområdet, detta har också sjukhusnämnden poängterat i flera år. Cirka 15 procent av jourpatienter kunde styras till en jouravdelning vid en hälsocentral i stället för till specialsjukvården. En sanering av flygel E och F vid VNS har lagts ner av HNS styrelse och fullmäktige flera gånger (endast Sfp gruppen i sin helhet har röstat för sanering), planerna på hälsocentralens jouravdelning har därför inte framskridit. Rapporten över den kirurgiska verksamhetens utveckling stöder fortsatt förlossnings-, gynekologisk – och barnavdelningsvård i Ekenäs. Förnuftig arbetsfördelning av specialsjukvård som innefattar större patientvolymer bör utvecklas, till exempel inre medicin och kirurgi, där når man verklig kostnadseffektivitet. Når HNS grundades av två sjukvårdsdistrikt skulle hela distriktet ses som en helhet. Demokratin inom HNS visar nu att det är huvudstadsregionens kommuner som fattar besluten över den så kallade periferin inom HNS.

Tillbaka till sagt och skrivet