Västra Nyland 13.10.2010

Patienter och personal som spelknappar

Utredningar om psykiatri tjänster inom HNS har gjorts flera under de senaste fem åren ( S.Tuomola 2005, J.Aer 2009, G.Joffe 1.9.2010). Samma fenomen som vid BB processen kan ses, man gör utredningar efter utredningar för att nå ett beslut som önskas. G.Joffes utredning har också goda förslag, där betonas hur viktigt det är att utveckla öppna vården inom hela HNS regionen. Att få snabbt en mottagningstid till öppna vården är viktigt för människan som vård behöver. De långa väntetiderna gynnar inte någon utan gör problemen bara större för alla berörda.

 För att nå denna förbättring inom öppna vården är sedan mera komplicerat, utredningen utgår från att personalen och patienterna är spelknappar som bara förflyttas till olika enheter. Jag tvivlar på att personalen från Ekenäs flyttar till Mariefors och huvudstadsregionen . Den kunskap som finns hos personalen på Ekåsen bör tas till vara, genom förflyttning eller uppsägning av personalen kommer det att uppstå problem i framtiden, personalrekryteringen kommer att vara svår. HNS dåliga personalpolitik kommer att få konsekvenser, sjukvårdsdistriktet kommer att förlora personal med stor kunskap om psykiatrisk vård. 

 Vårdplatser inom psykiatriska sjukhusvården minskades radikalt för c 20 år sedan, då skulle också öppna vården utvecklas, vi vet nu att så blev det inte . Nu måste öppna vården utvecklas aktivt med god patientvård som målsättning och detta bör ske samtidigt som vårdplatserna minskas.  Närhetsprincipen har ansetts viktigt i utvecklingen av psykiatriska vården, det finns flera fördelar med det. Esbo patienter som nu vårdas på Ekåsen förflyttas till Mariefors redan under nästa år, som motivering att Mariefors är billigare i drift. Denna motivering är inte hållbar, kostnaderna inte helt jämförbara. Personalen är den största utgiften inom vårdsektorn, skall patienterna på sjukhus vårdas med minimala personalresurser, planen utgår från att 20 vårdare förflyttas till Mariefors. Närhetsprincipen som varit en god motivering har tydligen inte någon betydelse och patienterna har ingen möjlighet att välja sin vårdplats.

Tillbaka till sagt och skrivet