Hbl 17.10.2010

Patienterna har ingen möjlighet att välja vårdplats

Rubriken ” Satsning på öppna vården drabbar Ekåsen hårt” (Hbl 12.10) stämmer inte. Det är förflyttningen av Esbo patienter till Mariefors sjukhus som påverkar Ekåsens existens. Utredningar om psykiatritjänster inom HNS har gjorts flera under de senaste fem åren (S.Tuomola 2005, J.Aer 2009, G.Joffe 1.9.2010). Samma fenomen som vid BB processen kan ses, man gör utredningar för att nå ett beslut som önskas. Grigori Joffes utredning har också goda förslag, där betonas hur viktigt det är att utveckla öppna vården inom hela HNS regionen. Att snabbt få en mottagningstid till den öppna vården är viktigt för den människa som behöver vård. De långa väntetiderna gynnar inte någon utan gör problemen bara större för alla berörda. Att nå denna förbättring inom den öppna vården är sedan mera komplicerat, utredningen utgår från att personalen och patienterna är som spelknappar som bara förflyttas till olika enheter. Jag tvivlar på att personalen från Ekenäs flyttar till Mariefors och huvudstadsregionen. Den kunskap som finns hos personalen på Ekåsen bör tas till vara. Genom förflyttning eller uppägning av personalen kommer det att uppstå problem i framtiden, personalrekryteringen kommer att vara svår. HNS dåliga personalpolitik kommer att få konsekvenser, sjukvårdsdistriktet kommer att förlora personal med stor kunskap om psykiatrisk vård. Vårdplatser inom den psykiatriska sjukhusvården minskades radikalt för c 20 år sedan, då skulle också öppna vården utvecklas, vi vet nu att så blev det inte. Nu måste den öppna vården utvecklas aktivt med god patientvård som målsättning och detta bör ske samtidigt som vårdplatserna minskas. Närhetsprincipen har ansetts viktig i utvecklingen av den psykiatriska vården, det finns flera fördelar med det. Esbopatienter som nu vårdas på Ekåsen förflyttas till Mariefors redan under nästa år med motiveringen att Mariefors är billigare i drift. Denna motivering är inte hållbar, kostnaderna inte helt jämförbara. Personalen är den största utgiften inom vårdsektorn. Skall patienterna på sjukhus vårdas med minimala personalresurser? Planen utgår från att 20 vårdare flyttas till Mariefors. Närhetsprincipen som varit en god motivering har tydligen inte någon betydelse och patienterna har ingen möjlighet att välja sin vårdplats.

Tillbaka till sagt och skrivet