Västra Nyland Oktober 2010

 Maktspel inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt

Citat ur HNS värdegrunder (godkännt 2007) ” vi lyckas med hjälp av öppenhet, förtroende, kompetens och nätverksbildning. Vi bemöter patienter, andra kunder och arbetskamrater rättvist, ansvarsfullt och tolerant”.  Enligt HNS:s strategi grundar sig utvecklandet av verksamheten och strukturerna på de hälso- och sjukvårdsplaner som görs i samarbete med kommunerna.

 Enligt 7 § i statsrådets förordning skall samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och kommunerna inom dess område tillsammans göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster, i denna plan kommer man överens med kommunerna om samarbete och samordnande av tjänsterna. Det hör till samkommunens uppgifter att en plan görs upp för varje fullmäktigeperiod, perioden började 1.1.2009 och planen är inte gjord.  När HNS grundades år 2000 skulle hela distriktet ses som en helhet, där sjukvårdområden behandlas jämlikt och rättvist, de senaste åren har bevisat att så är inte fallet. HNS grundavtalet gör det omöjligt för kommunerna utanför huvudstadsregionen att påverka besluten. Det bör utredas ändring av grundavtalet, det finns mera demokratiska modeller för stora sjukvårdsdistrikt. Sjukvårdsområden och kommuner inom området borde kunna påverka besluten, utlåtanden ges av kommunerna och sedan beaktas de inte alls.

 HNS dåliga personalpolitik kommer att få konsekvenser, sjukvårdsdistriktet kommer att förlora personal med stor kunskap om psykiatrisk vård och rekryteringen kommer att vara svår. Att flytta personal från Ekenäs till Mariefors(Kellokoski) kommer att vara svårt, och patienterna har ingen möjlighet att välja vårdplats. Skall besluten verkställas snabbt för att nya hälsovårdslagen kommer att öka patientens val möjligheter?

Att utveckla öppna vården inom HNS är viktigt och det måste man satsa på, men handlingsplaner bör göras före minskandet av sjukhusplatser.

 

Tillbaka till sagt och skrivet