Hbl 30.10.2010

Modersmålets betydelse i vården !

Läsarnas brev av G.Brettscheider och en  anhörig till patient (Hbl 23.10) tar upp viktiga tankar och frågeställningar. Patientens möjlighet att använda sitt eget språk är avgörande för upplevelsen av den givna vården, eget språk har därmed en stor betydelse för vårdkvaliteten. Inom psykiatriska vården är användningen av modersmålet, sitt känslospråk, en rättighet som bör garanteras. Diagnostiseringen och olika terapiformer kräver att patientens modersmål används.

HNS har ett språkprogram, dess motto är; God vård på svenska och finska. Målsättningen är bra men svår att verkställa, därför bör enheter med  svenskt och finskt språkkunnande utvecklas och inte avvecklas. Vården på svenska är inte jämlik inom Nyland- och Helsingfors sjukvårdsdistrikt. Områdets språkliga profil är varierande, i Västra- och Östra Nyland kan det garanteras vård på svenska, medan Mellan Nyland och Helsingforsregionen har haft svårt att rekrytera personal som behärskar svenska . I huvudstadsregionen är antalet svenskspråkiga förhållandevis stort, Helsingfors är staden i Finland som har den största mängden svenskspråkiga. Utvecklandet av svenska enheter inom psykiatrin är viktigt i huvudstadsregionen, men då personalrekryteringen är svår, vore det bäst att koncentrera svenska kunnandet inom öppna vården. Så att denna vård kan fås snabbt och flexibelt nära hemmet. Vård på sjukhus kommer det fortsättningsvis att behövas, platserna kan minska om öppna vården utvecklas tillräckligt. Ekåsens sjukhus i Ekenäs ger god psykiatrisk vård på både svenska och finska, rekryteringen av svensk talande personal har lyckats där. Mariefors sjukhus har inte utrymme att ta emot 50-60 patienter, nya avdelningar måste öppnas först. De har inte personal som kan svenska och att rekrytera finskspråkig personal inom psykiatrin har också varit svårt.

 Jag hoppas att Esbo stad funderar om sina planer - satsa på öppna vården - men börja inte flytta patienter med behov av sjukhusvård kring Nyland för att vård dygnet är just nu lite billigare i Mariefors. Det kan ändra snabbt då investeringar skall göras och personalen utökas. Det borde göras en psykiatrisk utredning, där god patienten vård är utgångsläget och inte låta makt politiska beslut styra. Det finns olika former av psykiatrisk vård som inte sker inom HNS, kunde de samarbeta bättre?  Eller utred hur socialvården kan bättre stöda människan med psykiatriska problem. Vi måste tänka i större helheter men inte i större enheter, samarbeta mera med olika aktörer för att hjälpa och stöda.

Tillbaka till sagt och skrivet