Naiset_haissa_2.jpgFörtroendeuppdrag

Sedan 1997, aktiv inom kommunalpolitiken i Ingå kommun

 Fullmäktige och kommunstyrelse medlem1997- 2017

Kommunstyrelsens ordförande 2005-2008 och 2013 - 2017

Kommunstyrelsens första viceordförande 2009-2012

                                                     

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt fullmäktigemedlem 2000- 2017

Västra Nylands sjukvårdområdes nämndmedlem 2000- 2012, ersättare 2013 - 2017

Västra-Nylands A-klinik nämnd medlem 2000-2003

 Svenska Finlands Folkting:

  • Folktingsledamot 2001- 2017
  • Styrelse ersättare 2007-2010
  • Styrelse medlem 2011-2017

SFP partistyrelsen, ersättare 2009-2011

Församlingsfullmäktige i Ingå 2003-2010