Varför svenska folkpartiet?

Share |

Keskiviikko 16.3.2011 klo 23:08


Tankar den 15.3.2011 på min kampanjöppning i Ingå/riksdagsval 2011

Varför svenska folkpartiet?

Sfp:s värderingar och målsättningar motsvarar mina tankar om samhällsutveckling. Sfp är det liberala folkpartiet, ja, faktiskt det enda liberala partiet i Finland. Sfp:s grundsten är det svenska språket, men det är så mycket annat i partiet som gör detta till det liberala folkpartiet i Finland. Jag anser också att sfp är partiet som tar ansvar för framtiden och inte gör populistisk politik

Vård och omsorg; Jag vill arbeta för en trygg framtid för alla i samhället och anser det viktigt att garantera grundtrygghet för alla. Uppmärksamhet måste riktas på inkomstfördelningen i samhället och fördelningen av skattetrycket. Samtidigt som arbete alltid skall löna sig är det viktigt att de ekonomiskt svagaste grupperna kompenseras då konsumtionskatterna sannolikt kommer att stiga. Därför har SFP beredskap att sänka skatten för de lägsta inkomstklasserna och höja grundavdraget i kommunalbeskattningen, vilket gynnar uttryckligen dem med de lägsta inkomsterna. Man måste slopa ologiska kopplingar mellan olika stödformer, såsom kopplingen mellan barnbidrag och utkomststöd . Att flytta människor mellan olika instanser måste stoppas.

Vi behöver en trygg, jämlik, rättvis och tillgänglig service för alla och det är mera mänskligt och ekonomiskt att förbygga problemen i samhället än att lösa dem senare.

Den nya hälsovårdslagen som träder i kraft från och med 1.5.2011 ger människan mera valmöjligheter, vård och omsorg skall planeras mera individuellt, det är bra!! med år 2014 när valmöjligheten skall gälla hela landet och eventuellt hela Europa blir det utmanande att sköta finansiering och fakturering. Statsandelssystemet behöver en helhetsreform, så att kommunerna klara av sina uppgifter, det borde utredas om det vore bättre att organisera om vårdsektorn, så att staten har ansvar över det, framförallt specialsjukvården.

Vi skall inte koncentrera sjukvården i för stora enheter, framtidens problem med resistenta bakterier kan överraska oss.

Åldrande befolkningen behöver aktiviteter och stöd, att få bo i sitt eget hem är viktigt, men alternativa boendeformer skall också utvecklas.

Höja ersättningen för närståendevårdarna, flytta utbetalningen till Fpa, jämlik ersättning oberoende var man bor.
Vården skall kunna ordnas på människans modersmål, det behövs organisering för att detta skall förverkligas. Här kan tredje sektorn vara till stort stöd.

Ekonomi och välfärd, det ena behövs föra att det andra skall förverkligas. Statens skuld kan inte ökas mera, vi behöver mera skatteintäkter och nya lösningar. Den svarta ekonomin skall stoppas.

Välfärden är beroende av sysselsättning, ungdomarna som är utan arbete måste hjälpas för att hitta sin plats.

Arbetskarriären förlängs med individuella lösningar och skattepolitiska beslut.

Arbetsmarknaden skall också möjliggöra arbete för människor med nedsatt funktionsförmåga.

Trivsel på arbetsplatsen är viktigt.

Företagsverksamhet skapar arbete och arbete skapar välfärd.

Vi behöver en invandring i samhället, så har det historiskt också varit i Finland, det viktiga är att integrera alla till samhället och arbete.

Arbetskraftsmyndigheterna behöver mera resurser och ändring av arbetssätt, för att tex. kunna hjälpa ungdomar och invandrare att hitta sysselsättning och arbete.

 

Värna om natur, miljö, landsbygden och arbeta för hållbar utveckling och ekologiska lösningar.

Spårtrafiken skall utvecklas, de spår som redan finns skall förbättras och med noggrann konsekvensbedömning avgöra var det byggs nya. Kustbanan behöver 2 spår! Några nya dragningar till Åbo behövs inte, rese tiden förkortas med c 30 min med förbättrad kustbana. Mot Östra Nyland behövs det sedan spår.

Att kunna arbeta på distans är ekologiskt, det behövs mera fibernät på landsbygden och i skärgården.

De senaste dagarnas katastrof i Japan har väkt debatten om kärnkraftverk, bra så, men riskerna borde man ha vetat utan denna hemska händelse. Jag är emot en ökning av kärnkraft, men kan tänka mej att nuvarande kan få förnya sina reaktorer.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini