Talous

Share |

Sunnuntai 21.10.2012 klo 10:08 - Marie Bergman-Auvinen


Inkoon talous

Inkoon talous on kunnallisvaali 2012 keskusteluissa noussut paljon esille, se onkin kunnalle tärkeä asia. Kokoomus tuo esille että kunnan talous on kääntynyt positiiviseksi heidän hyvän talouskurin takia. Muisti on joskus lyhyt ja valikoiva, siksi pieni muistutus miksi talous oli heikko valtuustokauden alussa.

Rkp:llä oli enemmistö valtuustossa vuoteen 2008 asti. Monet päätökset jotka silloin tehtiin, vaikutti talouteen positiivisesti vasta tämä valtuustokauden aikana. Rkp:n valtuusto ryhmä suunnitteli pitkällä tähtäimellä. Pari esimerkkiä. Suuria investointeja tehtiin vuonna 2006-2008, koska suomenkielisen väestö osuus asukkaista oli nousemassa, niin Merituulen koulua laajennettiin ja Dalin päiväkoti rakennettiin,  oli alussa  suomenkielinen. Merituulen koulu maksoi 4,5 milj ( -1,1 milj valtion tukea). Kunta otti paljon lainaa tätä varten. Vuonna 2008 oli lainakanta Inkoossa korkea. 2009 kunta sai 475.00 euro harkinnanvaraista valtiontukea. Degerbyn koulu ja päiväkoti laajennettiin, tämäkin rasitti kunnan taloutta. Investoinnit olivat kaikki tarpeellisia.

Käyttömenot; Kotihoitoon perustettiin edellisen valtuustokauden lopussa 5 uutta hoitajan toimea, joka mahdollisti vuorokauden ympäri miehityksen ja monelle apua tarvitsevalla turvallisuutta asua kotonaan. Erikoissairaanhoidon menot ovat vaihdelleet, keskimäärin Inkoon on pysynyt hieman alle talousarvion. Sosiaali- ja terveydenhuoltokulut ovat hallitusti kasvaneet. Työttömyys on alhaista Inkoossa ja täällä asuu hyviä veronmaksajia, tämä on vaikuttanut parempaan talouteen. Barösund ja Päivölän koulut suljettiin 31.7.2009, säästöt tästä olivat pienet, päätöstä ei voi pitää talouteen suuresti vaikututtavana.

Talousarvio ensi vuodelle on työn alla, nyt on Kyrkfjärdens skolan aika saada ajanmukaiset ja riittävät tilat. Rkp:n valtuusto ryhmä sai viime vuonna neuvoteltua uuden kirjaston rakentamisen, suuria kunnantaloja ei tarvita, asukkaiden palvelu on tärkeintä.

Rkp oli mukana hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmaa ja mielestäni koko valtuusto on yhteisesti hyvin seurannut tätä. Erittäin hyvä että myös kokoomuksen valtuutetut ovat nyt valmiita myöntämään että kunnan virkamiehet ovat kiitettävästi tehneet työtään hyvän talouden eteen, näin ei ole aikaisemmat kommentit tuoneet esille.  Rkp on kunnioittanut virkamiehiä ja nähneet heidän hyvää työtä, myös talouden eteen. Haasteita riittää pienelle kunnalle, toivotaan että yhteistyö kuntavaalien jälkeen olisi parempi, riitaisuus ei ole kunnan eikä kuntalaisten etu.

Avainsanat: Talous


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini